Psychologie Praktijk Wittrock

Behandelmethoden

Psychologie Praktijk Wittrock maakt met name gebruik van technieken uit de Cognitieve gedragstherapie (CGT), Acceptance en Commitment Therapie (ACT) en Mindfulness.

CGT

CGT is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die gericht is op het heden en de toekomst. Uitgangspunt bij CGT is dat uw manier van denken, voelen (emoties) en doen (gedrag) nauw verbonden zijn. De interactie tussen deze drie staat centraal in de behandeling. Het kan zijn dat u baat heeft bij het onderzoeken van uw manier van denken en een voor uw welbevinden meer effectievere vorm van denken en doen te realiseren (CGT).

ACT

Bij ACT is het uitgangspunt dat emotionele pijn (bijvoorbeeld angst, somberheid, boosheid, onzekerheid) inherent is aan het menselijk bestaan en vaak niet te voorkomen of op te lossen. Wanneer je deze pijnlijke gevoelens onder controle wilt houden, en situaties gaat vermijden om de pijn niet te voelen kan je leven steeds meer in het teken komen te staan van deze klachten. ACT helpt het gevecht tegen gevoelens die niet te veranderen zijn los te laten, waardoor er meer perspectief komt uw leven te leven in de richting die u waardevol vindt.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van Mindfulness. Dit betekent aandachtigheid, zonder oordeel volle aandacht hebben voor alles wat zich voordoet in het hier-en-nu. Vaak worden sensaties, gevoelens of gedachten beoordeeld als 'goed' of 'fout' en probeert men deze vast te houden of er juist tegen te vechten, waardoor men steeds meer verstrikt kan raken in patronen. Mindfulness kan helpen bij het doorbreken van automatische gedragspatronen, waardoor er ruimte kan komen voor nieuwe keuzes in gedrag.

EMDR

In de behandeling van onverwerkte ingrijpende of traumatische ervaringen, en bij zelfbeeldproblematiek kan gebruik worden gemaakt van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Wanneer herinneringen aan gebeurtenissen zich blijven opdringen (beelden, nachtmerries), er nog veel schrikreacties of vermijdingsreacties bestaan, of vroegere ervaringen sterk gelinkt zijn aan het ontwikkelde zelfbeeld kan EMDR helpen in de verwerking van de gebeurtenissen. Vaak verliest de herinnering haar kracht en emotionele lading en de betekenisgeving kan veranderen. De herinnering kan een plek krijgen in de belevingswereld van de persoon en de negatieve invloed op het functioneren in het hier-en-nu kan verminderen.

Op deze site vindt u meer informatie over de praktijk, werkwijze, vergoedingen en contactmogelijkheden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via telefoon of e-mail.