Psychologie Praktijk Wittrock

Vergoedingen

Psychologische zorg vanuit de generalistische basis GGZ (GBGGZ) wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing door uw huisarts, gedateerd voor het eerste gesprek met uw psycholoog, noodzakelijk.

In het intakegesprek wordt door de psycholoog bepaald of uw behandeling onder de verzekerde zorg valt. Wanneer uw behandeling onder de verzekerde zorg valt bepaalt de psycholoog aan de hand van een aantal criteria of u in aanmerking komt voor een kort, middel of intensief behandeltraject (zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)). Deze zorgpakketten worden geheel door de zorgverzekeraar vergoed.

Houdt u er rekening mee dat voor iedere verzekerde een algemeen eigen risico bestaat. Wanneer u nog geen andere kosten heeft gemaakt vindt eerst verrekening plaats met dit eigen risico.

Vanaf 2014 wordt psychologische zorg alleen vergoed wanneer er sprake is van een psychische stoornis (volgens DSM-IV-TR). Bepaalde problematiek, zoals o.a.relatie- of arbeidsgerelateerde problematiek valt veelal niet meer onder de verzekerde zorg. Zie uw polisvoorwaarden of de zorgwijzer voor een lijst met problemen welke onder onverzekerde zorg vallen. Valt uw behandeling niet onder de verzekerde zorg, dan kunt u worden terugverwezen naar uw huisarts, waarbij het intakegesprek wel wordt vergoed. Mogelijk kan dan begeleiding via de praktijkondersteuner (POH-GGZ) plaatsvinden. Of u kunt ervoor kiezen een behandeling bij Psychologie Praktijk Wittrock te starten, waarbij de kosten voor uw eigen rekening komen. Het tarief voor onverzekerde zorg bedraagt 85,00 euro per consult.

Behandeling van personen onder de 18 jaar wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar valt onder de jeugdzorg van de Gemeente. Hier heeft Psychologie Praktijk Wittrock geen contracten.

Psychologie Praktijk Wittrock heeft met verschillende zorgverzekeraars een contract afgesloten (zie onderstaand overzicht). Hebben wij een contract met uw verzekeraar en valt uw behandeling onder de verzekerde zorg, dan wordt het afgesproken zorgpakket volledig vergoed. De factuur zal dan na afronding van de behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar worden gedeclareerd (zie voor de NZa tarieven de tariefbeschikking BGGZ). Hebben wij geen contract met uw verzekeraar dan ontvangt en betaalt u de factuur zelf en kunt u deze achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar en polis.

Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, of wanneer u zonder berichtgeving niet verschijnt wordt een bedrag van 80 euro in rekening gebracht, welke volledig voor uw eigen rekening komt.

Overzicht van zorgverzekeraars waarmee Psychologie Praktijk Wittrock een contract heeft:
  • Menzis Zorgverzekeraar N.V., waaronder Anderzorg N.V., PMA, Hema.
  • Zilveren Kruis, waaronder Interpolis, Avéro Achmea, Zorgverzekeraar OZF, ProLife Zorgverzekeringen, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo.
  • CZ, waaronder Ohra, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Just
  • VGZ Zorgverzekeraar N.V., waaronder IZZ zorgverzekeraar N.V., IZA zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N.V. Univé Zorg, N.V. Cares, Zekur.
  • DSW, waaronder inTwente Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar
  • Multizorg VRZ, waaronder ONVZ Zorgverzekeraar N.V. (met labels ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA Zorgverzekeringen, PNO Zorg), ENO Zorgverzekeraar N.V. (met labels Salland verzekeringen, Holland Zorg, Salland ZorgDirect), ASR Basisziekteverzekeringen N.V. (met labels de Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo Zorgverzekering, Aevitae B.V., IAK Volmacht B.V., Caresco B.V.), OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. (met label Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar)
  • Caresque, waaronder Promovendum, Besured, National Academic

Op deze site vindt u meer informatie over de praktijk, werkwijze, vergoedingen en contactmogelijkheden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan gerust contact op via telefoon of e-mail.